Instrukcja automatyzacji dokumentów

1. Wprowadzenie

Nasza platforma umożliwia automatyzację dokumentów. Głównym elementem automatyzacji dokumentów jest szablon – ogólny dokument mający zastosowanie do podobnych spraw prawnych. Na podstawie takiego szablonu możemy wygenerować ostateczne i bardziej szczegółowe dokumenty odpowiadając na pytania.

Prawnicy przygotowują szablony wraz z odpowiednimi pytaniami dla swoich klientów, do użytku osobistego lub w takim innym celu. Obecność jakiejkolwiek klauzuli, akapitu, zdania lub słowa w ostatecznym dokumencie może być uzależniona od odpowiedzi na pytanie. Ponadto w każdym przypadku lista pytań, na które należy odpowiedzieć, jest dynamiczna i zależy od udzielonych dotychczas odpowiedzi.

Pytania są podzielone na następujące kategorie:

Odpowiedzi na pytania zamknięte są kategoryzowane w następujący sposób:

Jak opisano poniżej, LawyerHill zapewnia interfejs do tworzenia szablonów i pobierania ostatecznych dokumentów, które są dostosowane do konkretnych potrzeb.

2. Tworzenie i pobieranie dokumentów

Każdy szablon ma dedykowaną stronę, na której można wygenerować i pobrać ostateczny dokument.

W tym celu wystarczy wypełnić formularz z listą pytań zamkniętych i otwartych.

Dane, które wprowadzasz nie są wysyłane ani zapisywane w żadnym innym miejscu poza twoim komputerem.

Obecnie dokumenty można pobrać tylko w formacie .docx.

3. Tworzenie i przesyłanie szablonów

Szablony przygotowywane są na własnym komputerze w dokumencie Microsoft Word (format .docx, Word 2016 lub nowszy na Windows, Word na iPad i Mac, a także Word Online) a następnie przesyłane na nasze serwery za pomocą naszego dodatku LawyerHill-Docs. W tym celu musisz mieć aktywny profil prawnika lub organizacji.

3.1. Instalowanie dodatku

Microsoft Word ma Office Store z dostępnymi dodatkami. Jednak w tej chwili nasz dodatek nie jest jeszcze tam opublikowany, ponieważ nie mamy jeszcze zarejestrowanej firmy.

Dlatego, aby obecnie zainstalować i używać naszego dodatku, należy go załadować zgodnie z tą instrukcją od Microsoft. Krótko mówiąc, wystarczy pobrać ten plik manifest.xml i udostępnić go swojej aplikacji Word.

3.2. Logowanie

Dodatek poprosi o zalogowanie się. Po zalogowaniu będziesz miał/ła dostęp do interfejsu przygotowywania szablonów.

3.3. Tworzenie i przesyłanie

Dodatek jest prosty i intuicyjny. Nie są wymagane żadne umiejętności programowania, żadne zmienne w tekście itp.

Utwórz dokument w zwykły sposób lub skopiuj tekst z istniejącego dokumentu.

Jeśli chcesz uzależnić klauzulę, akapit, zdanie lub słowo od odpowiedzi na pytanie, zaznacz tekst w dokumencie i wprowadź odpowiednie pytanie i odpowiedź w dodatku.

Więcej informacji na temat pytań i odpowiedzi można znaleźć w powyższym rozdziale „Wprowadzenie”. Dodatek zawiera również dodatkowe instrukcje dotyczące dodawania i usuwania pytań z odpowiedziami.

Gdy szablon będzie gotowy, wprowadź nazwę dokumentu i prześlij go na nasz serwer. Domyślnie przesłany szablon jest prywatny, ale w dowolnym momencie możesz go upublicznić. To wszystko, możesz następnie znaleźć i używać swojego szablonu na LawyerHill.

3.4. Konfigurowanie

Możesz skonfigurować przesłane szablony w swoim profilu. Na przykład możesz ustawić je jako publiczne, aby inni użytkownicy mogli je pobierać, lub prywatne do użytku tylko przez Ciebie lub Twoją organizację. Zalecamy upublicznienie przynajmniej kilku szablonów, aby zaprezentować swoje umiejętności sporządzania dokumentów prawnych.

Możesz także określić kraj i właściwe dziedziny prawa dla szablonów, aby łatwiej było je znaleźć.

Ponadto możesz dać innym użytkownikom, zarejestrowanym lub nie, tymczasowy dostęp do swoich szablonów prywatnych generując klucz dostępu i ustawiając datę i godzinę jego wygaśnięcia.


Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail na adres team@lawyerhill.com.