Kodeks postępowania


1.   Wprowadzenie


Na stronie internetowej https://lawyerhill.com („Platforma”) jesteś zobowiązany/na do przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu Postępowania.

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować konsekwencjami, takimi jak ograniczenia konta, jego zawieszenie lub usunięcie, ograniczenie rozpowszechniania lub usunięcie treści.

Jeśli znajdziesz na Platformie treści, które naruszają te zasady, wyślij nam wiadomość z takimi informacjami na team@lawyerhill.com.


2.   Definicje


W tych zasadach:

3.   Fałszywe opinie


Zabronione są opinii użytkownika o prawniku lub kancelarii prawnej:

Opinie podlegają weryfikacji i moderacji. One mogą zostać zablokowane lub usunięte w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że naruszają te zasady.

Wyświetlenie zweryfikowanej opinii może zająć do 24 godzin.


4.   Groźby i podżeganie do przemocy


Zabronione są treści lub interakcje, które grożą, zachęcają lub podżegają do przemocy wobec kogokolwiek, bezpośrednio lub pośrednio.


5.   Mowa nienawiści


Zabronione są treści lub interakcje, które:


6.   Nękanie i molestowanie


Zabronione są nękanie i molestowanie, w tym zastraszanie, grożenie, zawstydzanie, nękanie kogoś lub publikowanie treści, które mogą zachęcić innych do tego.


7.   Prywatność


Zabronione są:


8.   Spam


Spam jest zabroniony.

Poniższe działania, ale nie wyłącznie, traktujemy jako spam:

9.   Nierzeczywiste interakcje


Zabronione są sztuczne zachowania, które zniekształcają lub zakłócają doświadczenia innych użytkowników. Obejmuje to między innymi:


10.   Prawa autorskie i znaki towarowe


Zabronione jest publikowanie znaków towarowych lub cudzych prac chronionych prawami autorskimi, jeśli nie masz do tego upoważnienia (wyraźnie przewidzianego lub wynikającego z prawnych wyjątków i ograniczeń).


11.   Zawartość graficzna


Zabronione jest publikowanie zdjęć lub filmów pornograficznych, tekstów erotycznych i niegraficznych obrazów erotycznych.


12.   Wykorzystywanie nieletnich


Zabronione są treści, które promują seksualne lub brutalne wykorzystywanie dzieci.


13.   Promowanie samookaleczenia


Zabronione są treści, które zachęcają, promują lub gloryfikują akty samookaleczenia, takie jak cięcie, zaburzenia odżywiania czy samobójstwa.


Jeśli znajdziesz na Platformie treści dotyczące rozważania, zagrożenia lub popełnienia samookaleczenia, wyślij nam e-mail z takimi informacjami na team@lawyerhill.com.