Regulamin


1.   Wprowadzenie


Niniejszy dokument („Regulamin”), w tym Polityka prywatności i Kodeks postępowania, stanowią wiążącą umowę między Tobą a nami, [osoba prawna nie została jeszcze zarejestrowana] („LawyerHill”), która określa zasady funkcjonowania i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://lawyerhill.com („Platforma”).

Korzystając z Platformy, potwierdzasz, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś Regulamin oraz w pełni akceptujesz jego warunki.

Platforma jest przeznaczona dla prawników, kancelarii prawnych, ich obecnych lub potencjalnych klientów oraz każdego, kto potrzebuje pomocy prawnej lub jest zainteresowany prawem.

Dążymy do tego, aby usługi prawne i wiedza były bardziej dostępne i łatwiejsze do świadczenia za pomocą najnowocześniejszych technologii. Możesz przeczytać więcej o tym, co robimy na tej stronie https://lawyerhill.com/pl/co-robimy.

Potwierdzasz, że w pełni rozumiesz i zgadzasz się, że:


2.   Rejestracja i konto


Niektóre strony i funkcje Platformy wymagają wcześniejszej rejestracji – założenia konta jako prawnik, kancelaria prawna lub inny użytkownik. Nazwy użytkowników i profili są wybierane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Możesz założyć konto prawnika tylko wtedy, gdy jesteś uprawniony/na do wykonywania zawodu prawniczego (reprezentowania w sądach, konsultacji w sprawach prawnych itp.) w wybranym kraju.

Możesz utworzyć konto kancelarii prawnej tylko wtedy, gdy jesteś upoważniony do działania w imieniu osoby prawnej, która świadczy usługi prawne i/lub podatkowe, lub w inny sposób uzyskałeś/aś zezwolenie od takiej osoby prawnej na stworzenie jej konta.

Tworząc, edytując i utrzymując swoje konto, musisz podać dokładne i prawdziwe dane oraz zachować poufność danych uwierzytelniających do wejścia na swoje konto. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z autoryzowanego korzystania z konta. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do swojego konta z komputera publicznego lub współużytkowanego, aby inne osoby nie miały dostępu do Twojego hasła i danych osobowych.

Rozumiesz i zgadzasz się, że niektóre informacje z Twojego konta (z wyjątkiem materiałów prywatnych, haseł i innych wrażliwych danych) będą publicznie dostępne na Platformie i mogą być przedmiotem recenzji i dyskusji innych użytkowników.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników w odniesieniu do Twojego konta, ale będziemy moderować, blokować lub usuwać treści, które naszym zdaniem naruszają warunki niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo.

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Twojego konta lub wszelkich treści związanych z takim kontem z dowolnego powodu lub bez powodu w dowolnym momencie.


3.   Dostęp do Platformy


Dokładamy wszelkich starań, aby Platforma była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, ale od czasu do czasu będziemy mieć zaplanowane przestoje w celach wsparcia, poprawek i aktualizacji.

Tam, gdzie jest to możliwe, możemy informować Cię o awariach, ich powodach i charakterze, chociaż nie mamy takiego obowiązku. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Platformy będzie niedostępna w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres.

Platforma jest bezpłatna, z wyjątkiem części, które są wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia dowolnej funkcjonalności lub usługi od uprzedniej rejestracji, logowania, płatności itp., a także do ich usunięcia.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, zawieszenia lub zakończenia dostępu do Platformy w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, pod warunkiem, że usuniemy Twoje dane prywatne i treści, chyba że wyraźnie określono inaczej w Regulaminie lub właściwym prawie.

Wyrażasz zgodę na to, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność:


4.   Zmiany na Platformie


Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zmiany Platformy oraz wszelkich usług, funkcjonalności i materiałów, które udostępniamy na Platformie, w całości lub w części, według własnego uznania, bez uprzedzenia i w dowolnym momencie.


5.   Wymagany wiek


Aby uzyskać dostęp do Platformy i korzystać z niej, musisz mieć co najmniej 18 lat. Korzystając z Platformy w jakikolwiek sposób, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz w żadnym wypadku ani z żadnego powodu uzyskiwać dostępu do Platformy ani korzystać z niej w jakikolwiek sposób, a także nie możesz pozostawiać na Platformie żadnych danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, numer telefonu lub adresu e-mail.


6.   Zabronione wykorzystywanie


Zabrania się i zgadzasz się nie:


7.   Poleganie na informacjach


Wszelkie dokumenty, publikacje, odpowiedzi, instrukcje i inne treści zamieszczane na Platformie lub za jej pośrednictwem nie stanowią usługi prawnej, porady ani reklamy i nie tworzą stosunku prawnego między Tobą a jakimkolwiek prawnikiem lub firmą prawniczą. Służą one wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowany jako substytut profesjonalnej usługi prawnej ani wezwania do udzielenia usługi prawnej.

Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji na Platformie, w tym wszelkich dokumentów opublikowanych w celu wykorzystania na Platformie. Każde poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Wszelkie wypowiedzi i/lub opinie wyrażane przez użytkowników na Platformie, poza treściami przez nas dostarczonymi, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością tych użytkowników i nie odzwierciedlają naszej opinii.


8.   Opinie i zalecenia


Oceny prawników i kancelarii prawnych na Platformie oparte są na opiniach innych użytkowników. Takie opinie stanowią własną ocenę użytkowników i nie stanowią naszego poparcia dla żadnego konkretnego prawnika lub kancelarii prawnej, a także nie stanowią gwarancji jakości usług ani kompetencji żadnego prawnika lub kancelarii prawnej.

Wyniki wyszukiwania, sugerowane lub reklamowane treści na Platformie, takie jak profile prawników i kancelarii prawnych, nie stanowią naszego poparcia lub rekomendacji żadnego konkretnego prawnika lub kancelarii prawnej i nie są gwarancją jakości usług lub kompetencji żadnego prawnika lub kancelarii prawnej.


9.   Linki wychodzące


Jeśli Platforma zawiera łącza do innych stron internetowych i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Decydując się na dostęp do stron internetowych osób trzecich połączonych z Platformą, robisz to całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania takich stron.


10.   Prawa własności intelektualnej


10.1.   Nasze prawa własności intelektualnej

Z wyjątkiem materiałów, które Ty i inni użytkownicy przesyłacie na Platformę, wszystkie materiały wyświetlane lub wykonywane na Platformie, w tym tekst, grafika, narzędzia, zdjęcia, obrazy, ilustracje, oprogramowanie, kod źródłowy, audio, wideo, animacje („nasze materiały”), są naszą własnością i/lub własnością stron trzecich i są chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa do naszych materiałów, które nie zostały wyraźnie udzielone, są przez nas zastrzeżone.

Poza tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie, nie możesz kopiować, modyfikować, reprodukować czy tworzyć prac pochodnych, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, wykonywać, wyświetlać, publikować, przesyłać, rozpowszechniać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać nasze materiały w całości lub w części.

Niniejszy Regulamin zezwala na dostęp, czytanie, drukowanie, wyświetlanie, wykonywanie, pobieranie lub kopiowanie naszych materiałów wyłącznie do użytku osobistego z zastrzeżeniem następujących warunków i ograniczeń:

Jeśli drukujesz, kopiujesz, modyfikujesz, pobierasz lub w inny sposób używasz lub udostępniasz innej osobie materiały z Platformy z naruszeniem warunków niniejszego Regulaminu, Twoje prawo do korzystania z Platformy natychmiast wygasa.


10.2.   Twoje prawa własności intelektualnej

10.2.1.   Materiały publiczne

Zgadzasz się, że udzielasz nam stałej i nieodwołalnej licencji na zasadach ogólnoświatowych, bezpłatnych i niewyłącznych zgodnie z warunkami licencji Creative Commons CC-BY-SA (więcej informacji na https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) na wszelkie materiały, w tym tekst, grafika, logo, zdjęcia, obrazy, ilustracje i inne informacje (z wyjątkiem znaków towarowych i logo), które przesyłasz na Platformę publicznie (na przykład dokumenty prawne, artykuły, pytania, odpowiedzi, komentarze), oraz udzielasz nam stałego i nieodwołalnego prawa do dostępu, używania, przetwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania i komercyjnego wykorzystywania takich materiałów.

Możesz modyfikować lub usuwać swoje materiały publiczne w dowolnym momencie, chyba że będziemy zobowiązani do zachowania któregokolwiek z takich materiałów zgodnie z właściwym prawem.

Możesz także korzystać z wszelkich materiałów, które inni użytkownicy przesłali na Platformę publicznie, zgodnie z warunkami licencji, na podstawie których one zostały przesłane.

10.2.2.   Materiały prywatne

Zgadzasz się, że wszelkie treści, w tym tekst, grafika, logo, zdjęcia, obrazy, ilustracje i inne informacje, które przesyłasz na Platformę prywatnie (na przykład dokumenty prawne, które przesyłasz bez dostępu publicznego) i prawa własności intelektualnej do nich należą do Ciebie, a Ty dajesz nam tylko prawo do przechowywania i przetwarzania (w tym przez nasze oprogramowanie i algorytmy) takich materiałów do użytku na Platformie przez Ciebie. Wszelkie prawa do takich materiałów, które nie zostały wyraźnie nam przyznane, są przez Ciebie zastrzeżone.

Możesz modyfikować lub usuwać swoje materiały prywatne w dowolnym momencie, chyba że będziemy zobowiązani do zachowania któregokolwiek z takich materiałów zgodnie z właściwym prawem.

10.2.3.   Odpowiedzialność

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przesłane materiały. Oznacza to, że przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko z tym związane, w tym postępowania sądowe dotyczące praw własności intelektualnej.

Możesz również przesyłać materiały, które opublikowałeś w innym miejscu, o ile masz do tego wymagane prawa.

Przesyłając materiały na Platformę, oświadczasz i potwierdzasz, że masz do tego prawo, i nie jest to sprzeczne z żadną inną zawartą przez Ciebie umową, właściwym prawem, zasadami i regułami.

Zrzekasz się i chronisz nas oraz nasze firmy stowarzyszone, licencjobiorców i usługodawców od wszelkich roszczeń i działań prawnych, w tym organów ścigania, wynikających z przesłanych przez Ciebie materiałów.


11.   Naruszenie praw własności intelektualnej


Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał na Platformie lub z nią powiązany narusza Twoje lub innej osoby prawa własności intelektualnej, poinformuj nas o tym e-mailem na adres team@lawyerhill.com. Zbadamy takie zawiadomienia i odpowiemy, i w stosownych przypadkach, według własnego uznania, podejmiemy odpowiednie działania, w tym usuniemy materiał naruszający prawo, wyłączymy wszystkie linki do materiałów naruszających prawo, zablokujemy użytkowników uznanych za celowo lub wielokrotnych naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.


12.   Bezpieczeństwo


Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy było bezpieczne. Możesz przeczytać więcej na ten temat na naszej stronie bezpieczeństwa https://lawyerhill.com/pl/bezpieczenstwo oraz w Polityce Prywatności. Jeśli znajdziesz lukę w zabezpieczeniu Platformy, poinformuj nas o tym wysyłając e-maila na adres team@lawyerhill.com, ale nie podawaj lukę do wiadomości publicznej, zanim zostanie naprawiona.

Zabrania się korzystanie z Platformy lub innych narzędzi w jakikolwiek sposób, który narusza zabezpieczenia Platformy, szkodzi niezawodności, integralności Platformy lub jej danych. Ataki nietechniczne, takie jak socjotechnika lub phishing, na pracowników i użytkowników Platformy są zabronione.


13.   Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancje


Platforma jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”.

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do czegokolwiek wyświetlanego lub wykonywanego na Platformie lub samej Platformy w całości lub w części.

Ani my, ani żadna osoba z nami powiązana nie dajemy żadnych gwarancji i nie składamy żadnych oświadczeń w odniesieniu do kompletności, przydatności, bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, dokładności lub dostępności jakichkolwiek usług i funkcjonalności Platformy.

Zgadzasz się, że korzystasz z Platformy i wszystkiego, co jest wyświetlane lub wykonywane na Platformie na własne ryzyko.

Powyższe nie wpływa na żadne gwarancje, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z właściwym prawem.


14.   Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, ani my, ani nasi partnerzy nie ponosimy odpowiedzialności na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, ścisłej odpowiedzialności, zaniedbania lub wszelkich innych teorii prawnych w odniesieniu do Platformy za cokolwiek z poniższego:


15.   Inne postanowienia


15.1.   Przeniesienie praw i obowiązków

Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu (w całości lub w części) bez Twojej zgody na osobę fizyczną lub prawną, między innymi w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją lub reorganizacją, lub w związku ze sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów.

15.2.   Wykluczenie zrzeczenia się praw

Jeśli nie skorzystamy z jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu, nie oznacza to zrzeczenia się takich praw.

15.3.   Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, zgadzasz się, że sąd powinien spróbować zastosować się do intencji stron, zgodnie z tym postanowieniem, a pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełnej mocy.

15.4.   Całość umowy

Niniejszy Regulamin, w tym Polityka prywatności i Kodeks postępowania, stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do Platformy.

15.5.   Zmiany niniejszego Regulaminu

W dowolnym momencie możemy jednostronnie zmieniać warunki niniejszego Regulaminu.

Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują, gdy zostaną opublikowane na Platformie.

Poinformujemy Cię o wszelkich znaczących zmianach za pośrednictwem e-maila i/lub wyraźnego powiadomienia na Platformie, zanim zmiany wejdą w życie i opublikujmy zaktualizowany Regulamin na Platformie.

Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszego Regulaminu pod kątem wszelkich zmian.

15.6. Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, korzystania z Platformy lub przetwarzania danych, które Cię dotyczą prześlij nam e-mail na adres team@lawyerhill.com.