Polityka prywatności


1.   Wprowadzenie


Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób my, [osoba prawna nie została jeszcze zarejestrowana] („LawyerHill”), zbieramy i przetwarzamy dane, które nam przekazujesz lub które są w inny sposób przez nas uzyskiwane lub generowane w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych na https://lawyerhill.com („Platforma”).

Zbieramy i przetwarzamy różne rodzaje danych, które Cię dotyczą w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. W tym samym czasie wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się bezsprzecznie i zgodnie z prawem.

Należy pamiętać, że dostęp do Platformy i korzystanie z niej w całości lub w części mogą być niemożliwe bez pewnych niezbędnych informacji.


2.   Definicje


W niniejszej Polityce prywatności:


3.   Zgoda


Odwiedzając strony z Platformy, zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności. Informujemy Cię o tym, kiedy wchodzisz na Platformę po raz pierwszy oraz kiedy zakładasz konto.


4.   Rodzaje danych


Kiedy odwiedzasz Platformę, możemy poprosić Cię o podanie lub automatyczne zbieramy następujące rodzaje danych:


5.   Dane publiczne


Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz, ale nie musisz, wchodzić w interakcję publiczne na Platformie poprzez publikowanie artykułów, komentarzy, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania, głosowanie, tworzenie profili biznesowych itp., które mogą ujawniać pewne dane osobowe.

Robiąc to, jawnie udostępniasz takie dane publiczności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, nie twórz konta lub nie korzystaj z takich funkcji Platformy.


6.   Cele przetwarzania danych


Zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe aby:


7.   Zatrzymywanie danych


Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Przechowujemy Twoje dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad prawa.


8.   Usunięcie danych


O ile obowiązujące prawo nie wymaga od nas zatrzymania pewnych informacji, możesz:

Jeśli usuniesz swoje konto:


9.   Przekazywanie danych


Twoje dane mogą być przekazywane i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza Twoim powiatem, województwem, krajem lub w innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Nasze serwery znajdują się na terenie Unii Europejskiej, gdzie przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane. Możemy to robić w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której zdecydujemy się działać. Jednak żadne przekazanie Twoich danych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, jeśli nie istnieją lub zachowane odpowiednie zasady ochrony danych.


10.   Bezpieczeństwo danych


Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna.

Chociaż bezpieczeństwo jest jednym z naszych głównych priorytetów i wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa Twoich danych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Używamy szyfrowania (HTTPS/TLS), aby chronić dane przesyłane do i z Platformy, nasze serwery również są zaszyfrowane w stanie spoczynku, pewne dane potrzebne do logowania do konta są haszowane w naszych bazach danych.

Regularne testujemy, mierzymy i oceniamy skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Poza tym jesteś odpowiedzialny/a za podjęcie rozsądnych działań w celu zabezpieczenia danych potrzebnych do logowania do swojego konta.


11.   Ujawnienie danych


Nie sprzedajemy Twoich danych stronom trzecim, ale możemy je ujawnić w następujących sytuacjach.

Ujawnienie dla organów ścigania

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych, jeśli będzie to wymagane przez właściwe prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów państwowych.

Jeśli zamierzamy udostępnić Twoje dane w odpowiedzi na proces prawny, powiadomimy Cię o tym, abyś mógł/a je zakwestionować, chyba że jest to zabronione przez właściwe prawo lub uważamy, że może to zagrozić innym.

Sprzeciwiamy się żądaniom udostępnienia Twoich danych, które naszym zdaniem są niewłaściwe.

Transakcje biznesowe

Jeśli my lub nasze spółki zależne jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane.

Utrzymanie Platformy

Możemy udostępniać minimalne dane osobowe stronom trzecim (które zapewniają co najmniej ten sam poziom ochrony danych) w następujących celach:

Inne przypadki

Możemy również ujawnić Twoje dane:


12.   Usługodawcy


Możemy współpracować z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w celu ułatwienia i utrzymania Platformy oraz pomagania nam w analizowaniu sposobu jej wykorzystania. Te osoby mogą mieć dostęp do części Twoich danych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są również zobowiązane do nieujawniania danych osobowych.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics do monitorowania i analizy korzystania z Platformy.

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronach internetowych. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony Twoich danych w Google, zalecamy przeczytanie następujących informacji:


13.   Wrażliwa informacja


Rozumiemy, że dokumenty prawne i wzory, które przesyłasz na Platformę prywatnie i nie udostępniasz publicznie, mogą zawierać wrażliwe informacje. Dlatego są one zawsze wysyłane w postaci zaszyfrowanej, przechowywane na naszych serwerach również w postaci zaszyfrowanej i nigdy nie są ujawniane osobom trzecim w postaci odszyfrowanej, chyba że jesteśmy zobowiązani do ich ujawnienia w postaci odszyfrowanej na podstawie nakazu sądowego lub organów ścigania zgodnie z właściwym prawem.


14.   Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)


Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz prawa do ochrony danych określone w RODO (zobacz więcej na https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Na potrzeby RODO jesteśmy administratorem danych, które Cię dotyczą. Podejmujemy wszelkie rozsądne środki, aby umożliwić Ci poprawianie, usuwanie lub ograniczanie wykorzystania takich danych.

Jeśli chcesz być poinformowany, jakie Twoje dane przechowujemy lub chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, prześlij nam e-mail na team@lawyerhill.com.

W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych, które Cię dotyczą:

Możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na Twoje żądania związane z ochroną danych.


15.   Linki do innych stron internetowych


Platforma może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do takiej strony internetowej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności strony trzecich.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek innych stron internetowych lub usług stron trzecich.


16.   Wbudowana zawartość


Platforma może zawierać osadzone strony osób trzecich (na przykład Google reCAPTCHA, posty na Facebooku lub filmy z YouTube), które w niektórych przypadkach mogą zbierać i przechowywać dane osobowe. Wykorzystywanie danych osobowych przez dostawców osadzonych treści nie jest objęte niniejszą Polityką prywatności, ale polityką prywatności tych dostawców.


17.   Wiadomości e-mail


Czasami będziemy wysyłać Ci e-maile dotyczące Twojego konta, zasad użytkowania lub funkcji Platformy. Nie możesz zrezygnować z tego typu wiadomości, chyba że usuniesz swoje konto. Jednak na stronie ustawień konta możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości nieadministracyjnych, takich jak biuletyny lub powiadomienia marketingowe.

Gdy wchodzisz w interakcję z wysłaną przez nas wiadomością e-mail (np. otwierając wiadomość lub klikając określone łącze w wiadomości e-mail), możemy otrzymać informacje o tej interakcji.

Nigdy nie wysyłamy do Ciebie e-maili z prośbą o podanie danych logowania do konta. Jeśli otrzymasz taką wiadomość e-mail, nie odpowiadaj i wyślij ją do nas, abyśmy mogli ją zbadać.


18.   Prywatność dzieci


Platforma nie jest skierowana do osób poniżej 18-go roku życia („dzieci”).

Świadomie nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 18-go roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami.


19.   Zmiany w niniejszej Polityce prywatności


W dowolnym momencie możemy jednostronnie zmieniać niniejszą Politykę prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną one opublikowane na Platformie.

O wszelkich istotnych zmianach będziemy informować Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia na Platformie, zanim zmiana zacznie obowiązywać i opublikujemy zaktualizowaną Politykę prywatności na Platformie.

Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian.


20.   Dane kontaktowe


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych, które Cię dotyczą skontaktuj się z nami poprzez e-mail team@lawyerhill.com.